Depremde iletişimin çökmesinden sorumlu olan GSM şirketleri kıyağı kaptı

Depremzedelerin borçlarını silen GSM şirketleri bunu vergiden düşecek, deprem bölgesindeki birçok altyapı hizmetini ücretsiz kullanabilecek.

Depremde iletişimin çökmesinden birinci derecede sorumlu olan GSM şirketlerine birtakım imtiyazlar tanındı.

GSM şirketleri deprem bölge bulunan müşterilerin fatura borçlarının tahsilinde belli sürelerle ertelemeye gitmişti. Ancak borçların silinmesi talepleri henüz karşılık bulmamıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile depremzedelerin cep telefonu faturalarının tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine ayrıcalıklar tanınacak.

Depremzedelere yeni mobil abonelikten ilk tesis özel iletişim vergisi ve mevcut mobil aboneliklerinden üç aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak. Fatura bedelleri vergi usul kanunu kapsamında “tahsiline imkan kalmayan değersiz alacak” olarak kabul edilecek.

İşletmeciler, telsiz cihaz ve sistemlerini, gerekli bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, OHAL süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

GSM işletmecilerinin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulacak.

Bu tesisler için OHAL süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir