Resmi Gazete’de bugün (23 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7975)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı’nın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Her 180 Günde 90 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7976)

– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7977)

– Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7978)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/551, 552, 553, 554, 555)

YÖNETMELİKLER

– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7979)

– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/12/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-31 Sayılı Kararı

– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2023 Tarihli ve 12275 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1562 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelge

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1566 Sayılı Kararı ve Eki İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 139 Sayılı Genelge

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1567 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1570 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1571 Sayılı Kararı ve Eki Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine Dair 138/II Sayılı Genelge

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x